4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

“Ο ρόλος της συμβουλευτικής ψυχολογίας σε συνθήκες κρίσης”

1-4 Νοεμβρίου 2012-Θεσσαλονίκη