Ψυχοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία Γνωσιακής Προσέγγισης

Ψυχοθεραπεία Γνωσιακής Προσέγγισης

Εξειδίκευση στην αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν σε:
  • Αγχώδεις Διαταραχές,
  • Κρίσεις Πανικού,
  • Αγοραφοβία,
  • Κοινωνική Φοβία,
  • Ειδικές Φοβίες,
  • Κατάθλιψη

Ψυχολογία είναι η επιστήμη που βοηθά τον άνθρωπο να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και τις ικανότητές του. Αποδέχεται την διαφορετικότητα των ανθρώπων και δεν επεμβαίνει με σκοπό να αλλάξει τον χαρακτήρα τους, αλλά να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θέματα που τους απασχολούν.

Για την επιστήμη της Ψυχολογίας υπάρχουν σε κάθε άνθρωπο προτερήματα και στοιχεία προς βελτίωση. Το άτομο, με τη βοήθεια του ειδικού ψυχολόγου, διαφοροποιεί τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τις καταστάσεις και τα πρόσωπα γύρω του, ώστε να επιτύχει την προσωπική του ευημερία. Αναφέρεται ότι «βλέπουμε τα πράγματα όχι όπως είναι, αλλά όπως είμαστε», περιγράφοντας τη σκέψη, την στάση και την συμπεριφορά του ατόμου προς τις διάφορες καταστάσεις.

Στη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία το άτομο με τη βοήθεια του θεραπευτή προσπαθεί να «δει» τις σκέψεις του και να τις μετατρέψει σε λειτουργικές, όταν αντιμετωπίζει προσωπικά θέματα. Η θεμελιώδης άποψη της Γνωσιακής Προσέγγισης περιλαμβάνεται στην άποψη ότι «δεν είναι τα γεγονότα που μας δημιουργούν πρόβλημα, αλλά η σκέψη μας επί των γεγονότων».

Συμβουλευτική στη Διαχείριση Καταστάσεων

Συμβουλευτική στη Διαχείριση Καταστάσεων