Συνέδριο GAME CHANGER

Συμμετοχή στο πρώτο συνέδριο με τίτλο “Game Changer” και με θέμα τον αθλητισμό και τη business & marketing πλευρά του.