Σεμινάριο Προπονητών στη Θεσσαλονίκη – 28/01/2018

Σεμινάριο Προπονητών στη Θεσσαλονίκη
Θέμα: Επικοινωνία Προπονητών-Αθλητών
Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018, 10.00-13.00
Ξενοδοχείο “NIKOPOLIS”
Αναλυτικά η θεματολογία:
• Καθορισμός των στοιχείων επικοινωνίας, ποιος ορίζει την
επικοινωνία;
• Παρέχοντας τις κατάλληλες οδηγίες
• Πώς ο αθλητής κατανοεί καλύτερα και δέχεται περισσότερα;
• Πώς αναπτύσσεται η «λειτουργική» ανατροφοδότηση;
• Γιατί οι αθλητές αναζητούν την επικοινωνία;
• Χαρακτηριστικά του «επικοινωνιακού» προπονητή
• Σε ποια στοιχεία ανταποκρίνονται περισσότερο οι αθλητές;
• Πώς αφομοιώνουν καλύτερα τις οδηγίες;
• Πότε επιβραβεύουμε;
• Χρησιμοποιούμε την τιμωρία και πότε;
• Πώς διαχειριζόμαστε τον αθλητή στην προπόνηση και πώς
στον αγώνα;
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: 6932420022- [email protected]
Γιάννης Ζαρώτης