Σεμινάρια για προπονητές

Σεμινάρια για προπονητές (Ατομικά
Σεμινάρια για προπονητές (Ατομικά & Ομαδικά)

Θεματολογία:

  • Επικοινωνία προπονητών-αθλητών
  • Επικοινωνία προπονητών-γονέων
  • Διαχείριση του άγχους των αθλητών
  • Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης στους αθλητές
  • Διαχείριση συγκρούσεων σε ομάδες
  • Ανάπτυξη συνοχής σε ομάδες
  • Ανάπτυξη κινήτρων στους αθλητές
  • Φάσεις ανάπτυξης των αθλητών και η στάση του προπονητή

Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειάς τους και στο περιβάλλον του εκάστοτε συλλόγου