Σεμινάρια για Γονείς Αθλητών

Σεμινάρια για Γονείς Αθλητών
Σεμινάρια για Γονείς Αθλητών

Σεμινάριο Εκπαίδευσης/Ενημέρωσης για το ρόλο των γονέων στον αθλητισμό με την εξής θεματολογία:

  • Για ποιο λόγο αθλούνται τα παιδιά
  • Τι ζητάνε οι αθλητές από τους γονείς τους
  • Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς των παιδιών-αθλητών
  • Η ισορροπία μεταξύ Σχολείου & Αθλητισμού
  • Τρόποι διαχείρισης των προβλημάτων
  • Ο ρόλος του γονέα απέναντι στο παιδί-αθλητή
  • Ποια είναι η λειτουργική συμπεριφορά των γονέων
  • Σχέσεις γονέων και προπονητών