Πρόγραμμα ενημέρωσης για την αθλητική εντιμότητα

Με βάση το Πρόγραμμα «ευ αγωνίζεσθαι» που υλοποίησε η το γραφείο νεότητας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πραγματοποιήθηκε σχέδιο δράσης με υπεύθυνο τον κ. Ζαρώτη Ιωάννη με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών των ενοριών για την έννοια της «Αθλητικής Εντιμότητας». Το σχέδιο δράσης υλοποιήθηκε το διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2008. Στο σχέδιο δράσης συμμετείχαν συνολικά 60 μαθητές από 4 ενορίες.
Το υλικό ανάπτυξης του σχεδίου δράσης συνοψίζεται στα εξής:

  • Ενημέρωση των μαθητών για τις έννοιες της Αθλητικής Εντιμότητας, του «έντιμου παιχνιδιού», του Fair play, της ηθικής ανάπτυξης και ωρίμασης, της αρετής, του ευ αγωνίζεσθαι των Αρχαίων Ελλήνων
  • Ιστορική αναδρομή του ευ αγωνίζεσθαι, η ανάπτυξή του στην Αρχαία Ελλάδα, παραδείγματα ανάλογων συμπεριφορών από τους αρχαιοτάτους χρόνους, γιατί αναπτύχθηκε, που βοήθησε στην τέλεση αγώνων, η σύνδεσή μας με τους προγόνους μας για τη συνέχιση και την περαιτέρω ανάδειξη της έννοιας. Ο ρόλος μας ως χώρα και η σύνδεσή μας με τους Ολυμπιακούς αγώνες .
  • Καλλιέργεια πνεύματος αθλητικής εντιμότητας. Πως αναπτύσσεται η αθλητική εντιμότητα, τι κερδίζουμε από την έντιμη συμπεριφορά. Πως βοηθά η ηθική συμπεριφορά στην καλύτερη σωματική-ψυχολογική-κοινωνική κατάσταση των ανθρώπων. Κέρδη και ωφέλειες από την υιοθέτηση αθλητικά έντιμων συμπεριφορών. Γιατί δεν συμπεριφερόμαστε έντιμα, τι προσπαθούμε να «κερδίζουμε» από τις μη έντιμες συμπεριφορές. Γιατί να συμπεριφερόμαστε έντιμα, ποιο θα είναι το κέρδος για τον εαυτό μας και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα.
  • Ο ρόλος της αθλητικής εντιμότητας στους αγωνιστικούς χώρους. Τα αποτελέσματα από την υιοθέτηση αντίθετων από τις αποδεκτές ηθικά συμπεριφορές (επιθετικότητα, διατάραξη αθλητικού κλίματος, ντόπινγκ-αναβολικά)
  • Προβολή βίντεο (με αθλητικά έντιμες συμπεριφορές από γνωστούς αθλητές) για τη καλύτερη κατανόηση της έννοιας. Συμμετοχή των μαθητών σε ολιγόλεπτες «δράσεις» που αναδεικνύουν την αθλητική εντιμότητα. Επίλυση ηθικού διλήμματος