Όρια και κανόνες στη συμπεριφορά των παιδιών

50,00

20 σε απόθεμα

Εστιάζει στα οφέλη και την αναγκαιότητα ύπαρξης κανόνων και ορίων για τα παιδιά και προτείνει τρόπους θέσπισής τους στο οικογενειακό περιβάλλον.