Χρήση διαδικτύου: όρια και κανόνες

50,00

20 σε απόθεμα

Περιγράφει τους προβληματισμούς που ανακύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου, αναλύει τα οφέλη και τις αρνητικές συνέπειες από τη χρήση του και παραθέτει ερευνητικά δεδομένα για τον ενδεικνυόμενο χρόνο ενασχόλησης με το διαδίκτυο.