Τα κίνητρα στους αθλητές

150,00

20 σε απόθεμα

  • Ορισμός της έννοιας των κινήτρων
  • Γιατί είναι σημαντικό το κίνητρο στον αθλητισμό
  • Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα: ποια είναι τα πιο ισχυρά
  • Πώς καλλιεργούμε τα κίνητρα
  • Ποια η συνεισφορά του προπονητή στην ανάπτυξη των κινήτρων
  • Οι 4 βασικές έννοιες για την ανάπτυξη του κινήτρου στον αθλητισμό
  • Πως το κίνητρο καθορίζει την εξέλιξη των αθλητών
  • Ανάπτυξη κινήτρων για προπόνηση