Ο ρόλος των γονέων στον αθλητισμό

50,00

20 σε απόθεμα

Εστιάζει στη σημαντικότητα της παρουσίας των γονέων στον αθλητισμό, αναλύοντας το ρόλο τους, περιγράφει τα οφέλη του αθλητισμού για τα παιδιά, τις αιτίες για τις οποίες κάνουν αθλητισμό και τι αναζητούν στο αθλητικό περιβάλλον από τους γονείς οι αθλητές.