Επικοινωνία Προπονητή – Γονέων

150,00

18 σε απόθεμα

  • Καθορισμός των ωφελειών των συναντήσεων με τους γονείς
  • Καθορισμός των στοιχείων επικοινωνίας με τους γονείς
  • Πότε και πως επικοινωνούμε, πώς τους προσεγγίζουμε
  • Τύποι γονέων και διαχείρισή τους
  • Γιατί είναι σημαντικός ο ρόλος των γονέων στον αθλητισμό