Επικοινωνία γονέων-προπονητών

50,00

20 σε απόθεμα

Περιγράφει τη λειτουργική επικοινωνία μεταξύ προπονητών και γονέων, αναλύει τα όρια της σχέσης τους και παρέχει μεθόδους για να βοηθήσει ο καθένας τον άλλο στο ρόλο του.