Προβολή όλων των 8 αποτελεσμάτων

 • Ανάπτυξη αθλητών στο πλαίσιο του συλλόγου

  150,00
  • Ποια είναι τα στάδια ανάπτυξης των αθλητών
  • Ποια είναι η θέση και ο ρόλος του κάθε προπονητή ανά ηλικιακή ομάδα
  • Ποιες οι ανάγκες των αθλητών σε κάθε ηλικία
  • Είναι ο κάθε προπονητής «κατάλληλος» για όλες τις ηλικίες;
  • Πώς διαχειριζόμαστε το ταλέντο;
  • Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την εξέλιξη των αθλητών;
  • Ποιοι αθλητές φτάνουν σε υψηλό επίπεδο;
 • Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης στους αθλητές

  150,00
  • Τι είναι η αυτοπεποίθηση
  • Πώς συμβάλλουν οι προπονητές στην ανάπτυξή της
  • Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την ανάπτυξη αυτοπεποίθησης στους αθλητές
  • Ποια στοιχεία αναστέλλουν την ανάπτυξή της
 • Ανάπτυξη συνοχής σε ομάδες

  150,00
  • Τι ορίζεται ως συνοχή
  • Ποια τα είδη της συνοχής
  • Πώς βοηθά η συνοχή την απόδοση της ομάδας
  • Παραδείγματα ομάδων με συνοχή
  • Πως συμβάλλει ο προπονητής στην ανάπτυξή της
 • Διαχείριση συγκρούσεων σε ομάδες

  150,00
  • Ποιες καταστάσεις ορίζονται ως σύγκρουση
  • Ποιοι παράγοντες δημιουργούν τις συγκρούσεις
  • Ποιος ο ρόλος του προπονητή στην επίλυσή τους
  • Πότε είναι ωφέλιμες
  • Πώς επιλύονται
 • Επικοινωνία Προπονητή – Αθλητών

  150,00
  • Πώς ορίζεται η επικοινωνία;
  • Παρέχοντας τις κατάλληλες οδηγίες
  • Πως ο αθλητής κατανοεί καλύτερα και δέχεται περισσότερα
  • Πώς αναπτύσσεται η «λειτουργική» ανατροφοδότηση
  • Γιατί οι αθλητές αναζητούν την επικοινωνία
  • Χαρακτηριστικά του «επικοινωνιακού» προπονητή
  • Σε ποια στοιχεία ανταποκρίνονται οι αθλητές
  • Πώς αφομοιώνουν καλύτερα τις οδηγίες
  • Πότε επιβραβεύουμε
  • Χρησιμοποιούμε την τιμωρία και πότε
  • Πως διαχειριζόμαστε τον αθλητή στην προπόνηση και πως στον αγώνα
 • Επικοινωνία Προπονητή – Γονέων

  150,00
  • Καθορισμός των ωφελειών των συναντήσεων με τους γονείς
  • Καθορισμός των στοιχείων επικοινωνίας με τους γονείς
  • Πότε και πως επικοινωνούμε, πώς τους προσεγγίζουμε
  • Τύποι γονέων και διαχείρισή τους
  • Γιατί είναι σημαντικός ο ρόλος των γονέων στον αθλητισμό
 • Τα κίνητρα στους αθλητές

  150,00
  • Ορισμός της έννοιας των κινήτρων
  • Γιατί είναι σημαντικό το κίνητρο στον αθλητισμό
  • Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα: ποια είναι τα πιο ισχυρά
  • Πώς καλλιεργούμε τα κίνητρα
  • Ποια η συνεισφορά του προπονητή στην ανάπτυξη των κινήτρων
  • Οι 4 βασικές έννοιες για την ανάπτυξη του κινήτρου στον αθλητισμό
  • Πως το κίνητρο καθορίζει την εξέλιξη των αθλητών
  • Ανάπτυξη κινήτρων για προπόνηση
 • Το Άγχος των αθλητών και η στάση του προπονητή

  150,00
  • Ορισμός του άγχους
  • Τα συμπτώματά του
  • Οι πιθανές αιτίες του άγχους
  • Αγωνιστικό άγχος και επιπτώσεις στην απόδοση
  • Συμβολή του προπονητή στη διαχείριση του άγχους από τους αθλητές