Η πνευματική Συμμετοχή στους αγώνες

Ένας αθλητής κολύμβησης συμμετέχει κάθε χρόνο σε αρκετούς αγώνες, με διαφορετική για τον κάθε αγώνα σκοπιμότητα. Ορισμένοι από τους αγώνες χαρακτηρίζονται ως «σημαντικοί», ενώ κάποιοι από τους αγώνες αναφέρονται από τους αθλητές και τους προπονητές, ως αγώνες «προετοιμασίας». Ο σκοπός της συμμετοχής είναι, για κάθε προπονητή και αθλητή, διαφορετικός.

Σωματικά, μέσα από τους αγώνες «προετοιμασίας», ο αθλητής επιθυμεί να βρει σταδιακά το ρυθμό του, να διορθώσει πιθανώς κάποια στοιχεία στην τεχνική του, συμβάλλοντας στην αρτιότερη προετοιμασία του για τον αγώνα «στόχο». Οι αγώνες «προετοιμασίας» προσφέρουν στους αθλητές τη δυνατότητα να προετοιμάσουν τον εαυτό τους και ψυχολογικά-πνευματικά για τον αγώνα «στόχο».

Το σημαντικότερο στοιχείο του αγώνα «προετοιμασίας» είναι η εφαρμογή όσων έχει δοκιμάσει ο αθλητής στην προπόνηση, ώστε να είναι σίγουρος για την πληρότητα της προπόνησής του. Για να είναι εφικτό, θα πρέπει ο αθλητής να συμμετάσχει με συγκέντρωση, διάθεση, σοβαρότητα και την απαιτούμενη ενέργεια. Όταν ο αθλητής δεν αποδίδει καλά σωματικά-τεχνικά, αλλά εμφάνιζει τα απαραίτητα ψυχοπνευματικά στοιχεία, δίνει στον προπονητή και τον εαυτό του τη δυνατότητα εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων και διόρθωσης των λαθών. Όταν, ωστόσο, δεν είναι συγκεντρωμένος, δεν είναι ήρεμος και σοβαρός, δεν βγάζει ενέργεια στον αγώνα και παράλληλα δεν αποδίδει καλά, ούτε ο προπονητής ούτε ο αθλητής μπορούν να γνωρίζουν τι πρέπει να διορθωθεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο αγώνας «προετοιμασίας» δεν επιβεβαίωσε το σκοπό της συμμετοχής του αθλητή και δεν προσέφερε κάποιο στοιχείο για την περαιτέρω βελτίωσή του.

Οι αγώνες «προετοιμασίας», δίνουν τη δυνατότητα στον αθλητή να εφαρμόσει και να ελέγξει κάποια ψυχοπνευματικά στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη προετοιμασία του. Είναι μια ευκαιρία για τον αθλητή να ελέγξει το αν μπορεί να συγκεντρωθεί στον αγώνα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν μπορεί να αγωνίζεται χωρίς να διασπάται από το περιβάλλον του, αν μπορεί να ελέγξει την επίδραση των αντιπάλων στην απόδοσή του. Εντοπίζει τα «προβλήματά» του και θέτει στόχους να τα ξεπεράσει.

Οι αγώνες «προετοιμασίας» αντιμετωπίζονται συνήθως από τους αθλητές χωρίς διάθεση και ενέργεια, με χαμηλό ενδιαφέρον σε σχέση με τον αγώνα «στόχο». Το γεγονός αυτό, υποβαθμίζει τον αγώνα «προετοιμασίας» και αντίθετα μεγαλοποιεί στη σκέψη του αθλητή τον αγώνα «στόχο», φορτίζοντάς τον με άγχος, καθώς λαμβάνει τον συγκεκριμένο αγώνα ως κάτι «ξεχωριστό». Όσο λιγότερο ενδιαφέρον δείχνει ο αθλητής στους αγώνες «προετοιμασίας», τόσο περισσότερο επιρρεπής είναι στο να βιώσει άγχος στον αγώνα «στόχο». Η τοποθέτηση στόχων στους αγώνες «προετοιμασίας», η αντίληψή τους ως «σημαντικοί», βοηθά τον αθλητή να προσαρμοστεί στην αγωνιστική διαδικασία και μάθει να διαχειρίζεται τον εαυτό του και τις απαιτήσεις του.

Για τη συμμετοχή στους αγώνες το ερώτημα τίθεται ως εξής: «Σωματικά πέφτω σε πολλούς αγώνες. Πνευματικά σε πόσους;». Σκοπός της συμμετοχής στους αγώνες είναι να είμαι «εκεί» σε όλους τους αγώνες, για να έχω κέρδος από όλους τους αγώνες.

Η διαδικασία σωματικής και πνευματικής συμμετοχής στους αγώνες ξεκινά από την προπόνηση, όπου πιθανόν να διαχωρίζω κύρια σετ από χαλαρές προπονήσεις; Έχουν εν τέλει διαφορές; Μπορώ να κερδίζω και από τις δύο;

Άρθρο στην ιστοσελίδα του Κολυμβητικού Ομίλου Ποσειδώνας Ιλισίων