Βιογραφικό

Βιογραφικό

O κος Γιάννης Ζαρώτης είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου ως απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και απόφοιτος του Φ.Π.Ψ. Ιωαννίνων.

Κατέχει Διδακτορικό τίτλο σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ  και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο πρόγραμμα «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός» του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών με ειδικότητα «Αθλητική Ψυχολογία».  Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.), της Ελληνικής Εταιρείας Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Ψυχολογίας (ΕΑΨ), της Ευρωπαικής Ομοσπονδίας Αθλητικής Ψυχολογίας (FEPSAC) και  της Διεθνούς Ενώσεως Εφαρμοσμένης Αθλητικής Ψυχολογίας (AASP). Επίσης, είναι Reviewer  στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Sports Sciences»

Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία (Β΄ κύκλος, Κλινική Εκπαίδευση). Αιγινήτειο Νοσοκομείο, 2012). Υπεύθυνος Ι.Γ. Παπακώστας.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία (Α΄ κύκλος, Βασική Εκπαίδευση). Αιγινήτειο Νοσοκομείο, 2011-2012. Υπεύθυνος Ι.Γ. Παπακώστας. 

Διδάκτωρ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2015

Απόφοιτος στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών « Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός» του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών με ειδικότητα «Αθλητική Ψυχολογία» (με υποτροφία)

Απόφοιτος του Προγράμματος Ψυχολογίας του τμήματος Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής- Ψυχολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2005-2007) (κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου)

Απόφοιτος του  Φ.Π.Ψ. Ιωαννίνων με κατεύθυνση στην  Ψυχολογία (1996-2001)

Απόφοιτος του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ (2001-2002)