Πρόγραμμα Ψυχολογικής Προετοιμασίας

Ένα Πρόγραμμα Ψυχολογικής Προετοιμασίας αποτελεί μέρος της γενικότερης προπονητικής προετοιμασίας των αθλητών και συμπίπτει χρονικά με εκείνη. Το Πρόγραμμα Ψυχολογικής Προετοιμασίας διαμορφώνεται με βάση τις ειδικές ανάγκες των αθλητών και των ομάδων και εστιάζει στην εκπαίδευση και βελτίωση συγκεκριμένων δεξιοτήτων.

Στόχοι

Στόχοι

Βελτίωση της απόδοσης

Με την Ψυχολογική Προετοιμασία, ο αθλητής επιτυγχάνει την απόδοση στο μέγιστο βαθμό σε οποιαδήποτε κατάσταση. « Ό,τι και να έχεις κάνει, όσο και αν έχεις προσπαθήσει, ό,τι και αν έχεις θυσιάσει, δεν έχει καμία αξία αν δεν μπορείς να το μεταφέρεις στη «σωστή» στιγμή, στον αγώνα!»

Ανάπτυξη του αθλητή

Η ανάπτυξη των αθλητών αποτελεί μια μακροχρόνια διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει το ατομικό ταλέντο του αθλητή αλλά και ένα σύστημα υποστήριξής του. Η ψυχοπνευματική του ανάπτυξη αποτελεί μια διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία, η οποία τροφοδοτείται και δέχεται την επίδραση πολλών και διαφορετικών παραγόντων. Η ανάπτυξη των στοιχείων του αθλητή αποτελεί την βασική επιδίωξη του προγράμματος και αναφέρεται στην αξιοποίηση του δυναμικού του αθλητή. Το πρόγραμμα, αναδεικνύοντας τις ανάγκες των αθλητών, έχει ως βάση ένα μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο η εξέλιξη των αθλητών εντοπίζεται σε διαφορετικές φάσεις, ανάλογα με την ηλικιακή, νοητική και συναισθηματική τους εξέλιξη.

Σκοπός

Σκοπός

Ο σκοπός της Ψυχολογικής Προετοιμασίας των αθλητών είναι:

  • Η αύξηση της απόδοσης και η επανάληψη της κορυφαίας απόδοσης του καθενός σε οποιαδήποτε κατάσταση
  • Η βελτίωση της αθλητικής εμπειρίας
  • Η προσωπική εξέλιξη του ατόμου
  • Η γενικότερη ευημερία του αθλητή

Απώτερος στόχος της ψυχολογικής προετοιμασίας αποτελεί η «πρόληψη» για την αντιμετώπιση των δυσκολιών, ώστε όταν εμφανιστούν ο αθλητής θα νιώθει έτοιμος να ανταποκριθεί. Το πνεύμα της Ψυχολογικής Προετοιμασίας αναφέρεται στην δραστηριοποίηση για την αποφυγή προβλημάτων και όχι μόνο στην αντιμετώπιση αυτών όταν ανακύψουν, με βάση την προσέγγιση «η καλύτερη παρέμβαση είναι η προετοιμασία».