4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

«Ο ρόλος της συμβουλευτικής ψυχολογίας σε συνθήκες κρίσης»

1-4 Νοεμβρίου 2012-Θεσσαλονίκη