Σεμινάρια Αθλητικής Ψυχολογίας μέσω διαδικτύου

Σεμινάρια Αθλητικής Ψυχολογίας μέσω διαδικτύου

Παρακολουθήστε σεμινάρια μέσω του Διαδικτύου με την χρήση του υπολογιστή σας, του smartphone κινητού σας ή tablet.

Θα έχετε την δυνατότητα να παρακολουθείτε την παρουσίαση, ακούγωντας παράλληλα και τον εισηγητή.

Ταυτόχρονα θα έχετε την δυνατότητα να διατυπώσετε τα ερωτήματά σας προς την συζήτηση με χρήση είτε του μικροφώνου σας είτε με με την αποστολή κειμένου (chat) μέσα απο το σύστημα παρουσίασης.

Πως λειτουργεί